Verkoopovereenkomst op afstand

VERKOOPOVEREENKOMST OP AFSTAND

Overeenkomstig de "Reglement betreffende de aanvraagprocedures en de beginselen van overeenkomsten op afstand", gepubliceerd in het officiële document van 13.06.2003 en genummerd 25137, is het verplicht om een ​​overeenkomst te sluiten voor verkopen via internet. Contractdetails zijn als volgt.

PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

Verkoper:      www.privatetransferantalya.com (SEJA GROUP TRAVEL)
Adres:           Güzelyurt Mh. İncikpınarı Cd. 16/B Aksu / Antalya
Tel:                +90 (501) 240 0 724
E-mail:           [email protected]

KOPER: De adres- en contactgegevens die door de klanten worden gebruikt bij het aanvragen van service van www.privatetransferantalya.com worden als basis genomen.

Het is het verkoopportaal voor luchthaventransfers van Cars Rental Antalya Tourism Limited Company (Privatetransferantalya.com), en het is geregistreerd bij Antalya Institutions V.D 203 077 9302 belastingkantoor en Antalya Kamer van Koophandel en Industrie registratienummer 118879.

PrivateTransferAntalya behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden en informatie die beschikbaar zijn op de site en site-extensies, inclusief de voorwaarden van het contract, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u de voorwaarden van het contract niet begrijpt, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice.

KOOPOVEREENKOMST

WAARSCHUWING: Lees in overeenstemming met de relevante wetgeving onze contracttekst hieronder door deze in 16 pt en donker lettertype af te drukken. Bovendien; Elke klant die lid is van onze website en aankopen doet, wordt geacht alle onderstaande artikelen van ons verkoopcontract te hebben gelezen en aanvaard, zonder verdere kennisgeving!

GEBRUIKTE TALEN

De PrivateTransferAntalya-website biedt een maximaal serviceniveau in het Turks, Engels, Duits en Russisch. De Turkse taal vormt de basis voor geschillen en misverstanden die kunnen optreden tijdens dit serviceproces,

CONTRACTUELE DIENSTEN

Het onderwerp van dit contract is de website van de VERKOPER https://www.privatetransferantalya.com/ passagiers elektronisch vertrek KOPER, het passagiersvervoerproces en de vervoersdienst geleverd aan de KOPER, evenals het relevante proces van de procedures en principes. In dit verband zijn de Wet nr. 4077 betreffende de bescherming van consumenten ("Wet") en de verordening betreffende overeenkomsten op afstand van 27.11.2014 ("Verordening" referenties).

De diensten in kwestie worden gespecificeerd in de sectie webzaken (https://www.privatetransferantalya.com/en/bestemmingen);

Luchthaventransfer, Hoteltransfer, Ziekenhuiskliniektransfer, Zakenreizen, Stadsrondleidingen, Autoverhuur met chauffeur,

Bestaat uit conferentieoverdracht en services. Het is mogelijk om webreserveringen als accommodatie voor te bereiden met online routing.

a. PrivateTransfertalya is een servicebemiddelaar tussen de verkoper en de koper, en het is een catalogus- en groepsruil- en servicedemonstratievoertuig.

b. Bij deze dienstverlening dient de ontvanger van de dienst bij voorkeur deel te nemen aan de dienstverlening en deze te aanvaarden.

c. Met dit contract wordt de koper (de gebruiker die de dienst van internet koopt), de verkoper (het bedrijf dat de dienst daadwerkelijk levert) gepland. PrivateTransferAntalya aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid.

e. De schatting van de koper zal gerelateerd zijn aan het basisontwerp van het onderwerp, het project en de betalingsvorm, en elektronische planning die informatie geeft over het volledige voorgrondontwerp voor de dienst.

e. PrivateTransferAntalya aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overmacht, weersomstandigheden en natuurlijke tegenslagen die transport, vertragingen, ongevallen, verwondingen, ziekten, ziekenhuiskosten, extra service- en transportkosten, materiële en morele verliezen die om deze reden kunnen optreden, voorkomen,

f. Indien de Verkoper de dienst niet kan leveren wegens overmacht, kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, ongeacht de algemene annuleringsregels, of om de dienst waarop het contract betrekking heeft uit te stellen totdat het obstakel is verwijderd. In het geval dat de KOPER de bestelling annuleert in overeenstemming met de opgegeven voorwaarden, wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen vooruit gestort op de rekening waarop de betaling is gedaan.

g. PrivateTransferAntalya.com kan de service delen met zijn zakelijke partners om deze service te kunnen leveren. Onder de gespecificeerde voorwaarden kan dit worden gedaan door een ander bedrijf of door derden, instellingen of organisaties waarvan het gecontracteerde diensten ontvangt.

PRIVACY VAN UW RESERVERINGSVERSLAGEN

Een reserveringscode (PNR) zal aan de koper worden gegeven wanneer de reservering is gemaakt. Deze reserveringscode moet altijd vertrouwelijk worden behandeld. Tenzij de reserveringscode die aan de koper is gegeven vertrouwelijk wordt gehouden, hebben anderen toegang tot de reserveringsinformatie. Als er een groepsreservering wordt gemaakt om met meer dan één persoon te reizen, zal dezelfde reserveringscode ook op de tickets van de andere mensen in de groep verschijnen. Als deze mensen niet verplicht zijn om hun persoonlijke reserveringsgegevens in te zien, kan ook worden overwogen om een ​​aparte reservering te maken. Elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het niet vertrouwelijk houden van de reserveringscode ligt bij de koper en bij CARS RENTAL ANTALYA TURİZM LTD. soa. (https://www.privatetransferantalya.com) draagt ​​geen verantwoordelijkheid.

ALGEMENE BEPALINGEN

De KOPER aanvaardt en verklaart dat de informatie die hij/zij heeft verstrekt correct zal zijn voor de dienst die hij/zij heeft afgenomen via het adres (https://www.privatetransferantalya.com) (hierna de website genoemd) op een gezonde manier uitgevoerd.

Om de dienst die onder het contract valt uit te voeren, moet de betaling van de dienst worden gedaan via de betalingskanalen op de website. Servicekosten worden automatisch berekend nadat selecties zijn gemaakt.

Om de gekochte dienst te annuleren, is de VERKOPER verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van de betaalde dienst. De VERKOPER heeft het recht om geen passagiers te vervoeren die onder invloed zijn van alcohol of drugs of die de veiligheid van de bestuurder en het voertuig in gevaar brengen. Passagiers die om deze reden niet worden opgehaald, kunnen geen aanspraak maken op enig recht (inclusief restitutie) van het bedrijf.

De annulering van een artikel in deze overeenkomst kan geen andere artikelen in de overeenkomst annuleren of de beëindiging van de overeenkomst veroorzaken.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het laden van de goederen van de persoon die de dienst koopt tijdens de vergadering.

DIENSTPERIODE

a. PrivateTransferAntalya.com verkoopt transport- en transferdiensten van dienstverleners.

b.  Na de levering van de Dienst met deze Overeenkomst, zal de betrokken bank of financiële instelling, als gevolg van het oneerlijk of onwettig gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegden, niet te wijten zijn aan de schuld van de KOPER. In het geval dat hij de prijs van het product niet aan PrivateTransferAntalya.com betaalt, stemt de KOPER er vooraf mee in om binnen drie (3) dagen een nieuwe betaling op de rekening van PrivateTransferAntalya.com te doen, op voorwaarde dat de dienst is geleverd.

c. Deze PrivateTransferAntalya-overdrachtsvoucher moet aan de serviceprovider worden getoond tijdens de serviceaankoop en de informatie voor de retouroverdracht moet worden gecontroleerd, gecorrigeerd als er onjuistheden zijn, deze verantwoordelijkheid ligt bij de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de retourtijd te bepalen, hoe lang het duurt om aan te komen, en om de retourtransfertijd te specificeren.

d. We raden al onze klanten aan om deze overeenkomst aandachtig te lezen.

BETAALPLAN

PrivateTransferAntalyak biedt de infrastructuur voor maximaal veilig winkelen met de vereiste ssl-beveiligingscertificaten bij creditcardbetalingen. Het aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor onwettige transacties zoals kaartdiefstal, extra geldopnames, virussen en pop-upbetaalmethoden die kunnen voorkomen bij creditcardbetalingen. .

HERROEPINGSRECHT / WIJZIGINGEN EN ANNULERINGSPROCEDURES

Alle wijzigingen en annuleringen moeten per e-mail of fax aan het kantoor van PrivateTransferAntalya worden gemeld. Voor annuleringen die 24 uur voor de eerste transferservice zijn opgegeven, wordt de volledige transfersom aan de koper betaald. 50% van de opgegeven servicekosten wordt terugbetaald bij de annuleringen die zijn opgegeven in de resterende 24-12 uur voor de eerste transferservice. Voor annuleringen met minder dan 12 uur resterend tot de transfer- en serviceperiode, worden de opgegeven servicekosten niet terugbetaald. Neem voor alle wijzigingen en annuleringen contact op met onze klantenservice.

Alle wijzigingen moeten via e-mail worden gemeld aan [email protected], wijzigingen omvatten wijzigingen die tot 12 uur vóór de opgegeven servicedatum zijn aangebracht en er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor wijzigingen die tot 12 uur vóór datum, tijd, vergadertijd, Ophaal tijd. Voor wijzigingen die binnen een korte tijdspanne worden doorgevoerd, wordt een extra vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van de beschikbaarheid van de dienstverlener en de haalbaarheid van wijzigingen.

RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

a. Aangezien PrivateTransferAntalya het product van de serviceprovider verkoopt, aanvaardt PrivateTransferAntalya geen enkele verantwoordelijkheid voor productdefecten en is het geen gesprekspartner.

b.PrivateTransferAntalya aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren eigendommen, extra vergoedingen, vertraging, ongeval, letsel, gemiste vlucht als gevolg van overmacht, late vergadering, extra ziekenhuiskosten, verblijfskosten, extra transportkosten, en de koper en dienstverlener in deze groet. en de verzekering van de partijen zijn verantwoordelijk. Evenzo zijn medewerkers, managers en vertegenwoordigers van PrivateTransferAntalya in deze gevallen niet rechtstreeks verantwoordelijk.

c. De koper is verplicht om de transfer- en servicegegevens zelf in te vullen, en al deze gespecificeerde ontmoetingstijd, ontmoetingsplaats, ophaaltijd (minimaal 1 uur voor binnenlandse vluchten - minimaal 2 uur voor internationale vluchten op de luchthavens), transfer en servicetijd, ophaalplaats De Koper is verantwoordelijk voor vertragingen en geschillen die voortvloeien uit dergelijke zaken, en kan geen aanspraak maken op extra kosten, materiële en morele verliezen voor deze situaties. Al deze informatie wordt ingevuld door de Koper en gevolgd door de Koper die de de dienst.

e. Dienstverleners vinden het belangrijk om aanwezig te zijn op de tijd en plaats van de bijeenkomst, maar dit is nooit gegarandeerd, extra kosten, betalingen, extra service- en transportkosten worden niet geaccepteerd.

f. De wachttijd op de luchthaven voor de gespecificeerde dienst is beperkt tot maximaal 45 minuten voor binnenlandse vluchten en maximaal 60 minuten voor internationale lijnen. Er is een maximale wachttijd van 15 minuten vanaf de opgegeven datum en tijd voor terugbrengen of ophalen van het hoteladres, vanaf dit moment kan de koper geen aanspraak maken op enig recht, er vindt geen restitutie plaats.

f. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de transferinformatie in te vullen en de koper is verantwoordelijk voor problemen zoals te laat komen, geen extra service krijgen, de vlucht van de luchtvaartmaatschappij missen vanwege deze informatie.

g. Het invullen van de transfer- en service-informatie is door de koper en de serviceprovider is niet verantwoordelijk voor het niet vinden van het hotel en het adres om deze reden. Extra transport- en servicekosten die om deze reden kunnen ontstaan, zijn ook voor rekening van de koper.

h. De serviceprovider levert diensten in de opgegeven voertuigcategorie, maar dit is nooit gegarandeerd, dus de serviceprovider behoudt zich het recht voor om het voertuigtype en de categorie te wijzigen.

I. Voor klanten die per vliegtuig op het servicemeetpunt aankomen; Het is de verantwoordelijkheid van de dienstverlener om de vertragingen van de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden, maar dit is beperkt tot 3 uur. In geval van vertragingen van meer dan 3 uur dient contact opgenomen te worden met PrivateTransferAntalya. Voor langer dan 3 uur wachten kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien niet geaccepteerd door de koper, wordt de dienst niet verleend.

j. De ontmoeting en wachttijd met de Koper op het tijdstip en de plaats van de retour en de ontmoeting (hotel-adres-home) is beperkt tot 15 minuten, de koper die niet komt tijdens deze periode verliest zijn recht op service en er vindt geen restitutie plaats , kan in deze gevallen om redenen zoals klantenservice u niet bereiken (mobiele telefoon). Verantwoordelijke koper.

Alle voertuigen die voor de gespecificeerde diensten worden gebruikt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener, met de voertuigen waarvan de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vervuld.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN HET VERVOER

Verkoper; Om veiligheidsredenen of naar eigen goeddunken kan de passagier en/of passagier weigeren zijn/haar Bagage te vervoeren in de volgende of soortgelijke gevallen:

a- Gedrag, leeftijd of mentale of fysieke gesteldheid van de passagier,

b- Als het de speciale hulp van de verkoper vereist,

c- Als het ongemak en bezwaren veroorzaakt voor andere passagiers of enig risico of gevaar oplevert voor andere personen of eigendommen,

d- Indien het niet naleven van de instructies van de verkoper door de passagier een dergelijke weigering noodzakelijk maakt.

e-Indien de Passagier de veiligheidscontrole heeft geweigerd,

f- Indien de passagiers onder invloed zijn van bedwelmende middelen en/of verdovende middelen, en bij de instapterminal aankomen op een manier die de veiligheid en het comfort van andere passagiers en de cruise kan beïnvloeden,

Passagiers die worden geweigerd om te worden vervoerd, worden niet terugbetaald door de verkoper en er wordt op geen enkele manier compensatie betaald.

ITEMS DIE NIET ALS BAGAGE WORDEN AANVAARD:

a- Het is verboden vuurwapens en munitie die buiten jacht- en sportdoeleinden worden gebruikt, als bagage mee te nemen. Jacht- en sportvuurwapens en munitiedragers mogen als ruimbagage worden geaccepteerd voor zover ze aan de regels voldoen. Vuurwapens moeten onveilig en goed verpakt zijn.

b-Verkoper; kan weigeren om welk voorwerp dan ook als bagage te vervoeren vanwege de grootte, vorm, gewicht en aard ervan.

c- De verkoper mag weigeren de bagage te vervoeren als deze niet in tassen, koffers of andere geschikte containers is geplaatst om een ​​veilig transport met normale zorg te garanderen.

d-Passagiers hebben gratis bagagevrijdom.

e-Op het bestemmingspunt kunnen passagiers hun bagage in ontvangst nemen nadat al hun bagage uit het voertuig is gelost.

f-Verboden stoffen zoals drugs zijn ten strengste verboden. Als wordt vastgesteld dat het is verplaatst, ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de vervoerder.

HANTEREN VAN DIEREN

Hond met geldige vaccinatie- en gezondheidscertificaat, inreisvergunningen en andere door Griekenland vereiste documenten (met uitzondering van gevaarlijke honden zoals Amerikaanse pitbullterriër, Amerikaanse staffordshireterriër, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanse tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler) en dieren zoals als katten kunnen worden aanvaard voor vervoer, mits voorafgaand akkoord met de verkoper.

WIJZIGING VAN DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN OP DE WEBSITE.

PrivateTransferAntalya behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in alle clausules in dit contract, evenals de prijs en informatie op de site, en kan deze wijzigingen op elk moment aanbrengen, en gebruikers worden geacht deze wijzigingen te hebben geaccepteerd zonder enige extra kennisgeving.

PrivateTransferAntalya als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of andere redenen; aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onderbreking van de transactie, fout, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, verlies, vertraging van de transactie of communicatie, computervirus, communicatiefout, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de administratie.

PrivateTransferAntalya aanvaardt dat het de voorwaarden in dit contract niet zal gebruiken bij onwettige onwettige handelingen, de gebruiker wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard door de website te gebruiken of diensten aan te kopen, bij de uitvoering van dit contract, tot de waarde die is aangekondigd door het Ministerie van Industrie en handel, met de consumentenarbitragecommissies https//www.privatetransferantalya .com/ (CARS RENTAL ANTALYA TURİZM LTD.ŞTİ.) is geautoriseerd door de consumentenrechtbanken in de schikking.

Elke klant, die lid is van onze website en aankopen doet, wordt geacht alle onderstaande artikelen van ons verkoopcontract te hebben gelezen en aanvaard, zonder verdere kennisgeving, als Koper!

Deze informatie is oorspronkelijk in het Turks en valt onder de Turkse wet. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele misverstanden of betekenisveranderingen als gevolg van vertaling in andere talen.

Alleen de originele tekst in de officiële taal blijft de juiste data