Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Website:https://www.privatetransferantalya.com/

Bezoeker:De persoon die de website bezoekt.

Diensten:De dienst die door de website wordt geleverd.

Als PrivateTransferAntalya.com respecteren we uw privacyrechten en streven we ernaar om dit te garanderen tijdens uw verblijf op onze site. Definities met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke informatie worden hieronder uitgelegd en ter informatie gepresenteerd. Als u vragen heeft over het contract, aarzel dan niet om een ​​e-mail te sturen naar infoprivatetransferantalya.com. Als PrivateTransferAntalya.com is de privacy van onze bezoekers een van onze prioriteiten.

GEGEVENSVERZAMELING

PrivateTransferAntalya treedt op als gegevensbeheerder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 en andere toepasselijke wetgeving. In deze context worden uw persoonsgegevens door PrivateTransferAntalya of namens PrivateTransferAntalya als verwerkingsverantwoordelijke vastgelegd, in overeenstemming met de hier vermelde voorwaarden, bijgewerkt en opgeslagen wanneer er redenen zijn die verwerking vereisen, gedeeld met derden in binnen- en buitenland, en verwerkt volgens andere in de wet gespecificeerde methoden.

PrivateTransferAntalya, in het kader van uw persoonlijke gegevens, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of waar toegestaan ​​door de relevante wettelijke voorschriften:

Uw naam, achternaam, beroep, adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres en andere contactgegevens,

1. Uw identiteits- en paspoortgegevens,

2. Uw ticketing- en vluchtreserveringsgegevens (de HES-code die u in dit verband meedeelt),

3. Uw gegevens met betrekking tot facturatie en betaalinstrumenten,

4. Uw productbestelling en gebruiksinformatie,

5. Uw gegevens met betrekking tot uw persoonlijke interesses,

6. De informatie die u aan onze medewerkers heeft verstrekt in het kader van uw verzoeken en klachten met betrekking tot producten en diensten,

7. Uw informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website, mobiele applicaties en andere communicatie- en servicekanalen,

8. Het kan uw voorkeuren voor producten of diensten of uw eerdere ervaring verzamelen.

PrivateTransferAntalya, op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of indien toegestaan ​​door de relevante wettelijke voorschriften, uw persoonlijke gegevens:

a) Om uw reserveringen, tickets, aanvullende producten en diensten te kopen en om uw voertuigtransferaccount te beheren,

b) Beter voldoen aan uw reisbehoeften,

c) Om u te voorzien van privétransfers en diensten,

d) Door het creëren van een database, het uitvoeren van listings, rapportage, verificatie, analyse en evaluaties, het produceren van statistische informatie, het creëren van een strategie voor de gastervaring, het uitvoeren van gebruikersprofilering, singularisatie, dataverrijkingsactiviteiten en, indien nodig, het naleven van de vertrouwelijkheidsvoorwaarden, ze worden overgedragen aan derden die deskundig zijn in het vak

e) Om te analyseren hoe u onze website, mobiele applicaties en andere communicatie- en verkoopkanalen gebruikt en om onze communicatiekanalen specifiek voor u te maken om u beter van dienst te kunnen zijn,

f) Om onze producten en diensten en uw persoonlijke keuzes met betrekking tot deze producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen,

g) Om contact met u op te nemen via de communicatiekanalen die u met ons hebt gedeeld, rechtstreeks met het oog op marktonderzoek of via de dienstverleners van wie de dienst voor dit doel wordt verkregen,

h) Om u kennis te laten maken met onze diensten of gerelateerde producten, om promotionele commerciële communicatie te onderhouden over nieuwe producten, speciale vluchtaanbiedingen en andere informatie waarvan u denkt dat u deze interessant zult vinden,

i) Reizen over land, inclusief het waarborgen van uw veiligheid en beveiliging tijdens de transferservice, het beschermen van het leven en eigendom van PrivateTransferAntalya, PrivateTransferAntalya-werknemers, organisaties die PrivateTransferAntalya of hun werknemers of gasten van PrivateTransferAntalya bedienen, of het naleven van de regels die in dit artikel zijn uiteengezet. kan worden gebruikt om het reizen van de personen die zullen reizen te vergemakkelijken of om een ​​veiligheids- en risicobeoordeling te maken, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of de verzoeken van de bevoegde administratieve instellingen.

PrivateTransferAntalya kan, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of in gevallen toegestaan ​​door de relevante wettelijke voorschriften, uw persoonlijke gegevens in binnen- en buitenland verzamelen voor de hier vermelde doeleinden:

a) Met zakenpartners,

b) Met haar medewerkers, groepsmaatschappijen, dienstverleners, gevolmachtigde agenten die uw transacties uitvoeren en andere transferbedrijven in het kader van vluchtsamenwerkingen en partnerships,

c) In overeenstemming met de regels van het wegvervoer, met bevoegde administratieve instellingen in binnen- en buitenland, en met andere relevante personen en organisaties in overeenstemming met wettelijke verplichtingen,

d) Het kan het delen met de relevante administratieve autoriteiten om de veiligheid van het publiek en de reis te waarborgen en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften die van kracht zijn in de landen waar wordt gereisd.

PrivateTransferAntalya kan uw persoonlijke gegevens verzamelen via de PrivateTransferAntalya-website, de mobiele toepassingen van PrivateTransferAntalya, het PrivateTransferAntalya-callcenter, verkoopkantoren, reisbureaus die gemachtigd zijn om PrivateTransferAntalya-producten en -diensten te verkopen, en verkoopkanalen die via internet werken, en kunnen ze bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden hier opgegeven.

Door altijd contact op te nemen met ons bedrijf:

1. Leren of uw Persoonsgegevens worden verwerkt,

2. Als uw persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,

3. Het doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens leren kennen en of ze op de juiste manier worden gebruikt voor het doel ervan,

4. De derde partijen kennen waaraan uw persoonlijke gegevens worden overgedragen in het land en in het buitenland en de technische en administratieve maatregelen leren kennen die worden toegepast voor gegevensoverdracht in het buitenland,

5. Verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking,

6. Verzoeken om verwijdering of anonimisering van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat de redenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn verdwenen,

7. Het verzoeken om kennisgeving van de Transacties in Clausules (5) en (6) aan de Derden waaraan uw Persoonsgegevens zijn overgedragen,

8. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een resultaat tegen u door uw persoonlijke gegevens uitsluitend via automatische systemen te analyseren. Deze

Uw verzoeken schriftelijk en ondertekend namens de manager persoonlijke gegevensbescherming teomanpaşa mah. 2205 St. U kunt het naar ons adres 53/7 kepez / antalya sturen of via de communicatiesectie van de privatetransferantalya-website of andere toepassingskanalen die hier worden gespecificeerd.

Door gebruik te maken van de privatetransferantalya website, privatetransferantalya mobiele applicaties en andere transferpax communicatiekanalen, of door het kopen of gebruiken van de producten of diensten aangeboden door privatetransferantalya via een verkoopkanaal, accepteert u de zaken vermeld in de privatetransferantalya privacyregels en geeft u privatetransferantalya toestemming voor de genoemde zaken hier.

Wanneer u een transactie met Privatetransferantalya uitvoert namens een andere passagier of servicegebruiker, kan privatetransferantalya de persoonlijke gegevens die u hebt gedeeld verwerken namens zowel u als de persoon namens wie u transacties uitvoert. Privatetransferantalya kan in dit geval rechtstreeks contact opnemen met de passagier namens wie u te maken heeft met betrekking tot de reis.

COMMERCILE ELEKTRONISCHE BERICHTEN

Met betrekking tot commerciële elektronische berichten, promotie van producten en diensten aangeboden door PrivateTransferAntalya en PrivateTransferAntalya-zakenpartners, nieuwe producten en diensten, speciale transferaanbiedingen, informatie over uw reis, via uw contactgegevens, in PrivateTransferAntalya-ledenregistratie en alle andere kanalen van PrivateTransferAntalya, binnen de kader van de communicatietoestemmingen die u hebt gegeven U stemt ermee in om commerciële elektronische communicatie te ontvangen over andere informatie die relevant is of waarvan PrivateTransferAntalya meent dat deze voor u interessant is. In deze context biedt PrivateTransferAntalya u de opties in de berichten die naar u worden verzonden, op uw verzoek om de verzending van de genoemde berichten via sommige of alle communicatiekanalen te stoppen.

INFORMATIE OVER DE VERANDERING

Als u van mening bent dat PrivateTransferAntalya onjuiste of onvolledige informatie over u heeft, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. PrivateTransferAntalya zal alle informatie corrigeren die onjuist blijkt te zijn.

Als u als lid van PrivateTransferAntalya uw gegevens in PrivateTransferAntalya wilt openen of wijzigen, kunt u dit doen vanaf de pagina "MIJN BOOKING" op het tabblad TransferPax-lidmaatschap op de PrivateTransferAntalya-website of de mobiele toepassingen van PrivateTransferAntalya.

BEVEILIGING

PrivateTransferAntalya hecht belang aan het beschermen van de privacy van uw gegevens. Onze formulieren waar u gegevens indient, worden beschermd door 128 Bit SSL (Secure Sockets Layer), een versleuteld communicatiekanaal tijdens verzending. Wanneer de genoemde informatie PrivateTransferAntalya bereikt, wordt deze informatie beschermd in overeenstemming met onze beveiligings- en privacynormen. Om van SSL te profiteren, moet uw webbrowser SSL ondersteunen en moeten de SSL-opties in uw browser zijn ingeschakeld.

Elk lid van PrivateTransferAntalya heeft een door hemzelf te bepalen gebruikersnaam en wachtwoord. "Gebruikersnaam" is uniek voor het lid en dezelfde gebruikersnaam kan niet aan twee verschillende leden worden gegeven. Het "wachtwoord" is alleen bekend bij de gebruiker. De gebruiker kan zijn wachtwoord op elk moment wijzigen. De keuze en bescherming van het wachtwoord is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. PrivateTransferAntalya is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortkomen uit het gebruik van wachtwoorden.

Evenzo vertrouwelijk houden van de reserveringscode (PNR) die speciaal voor u is geregeld met betrekking tot de reserveringen die u hebt gemaakt via verschillende communicatie- en verkoopkanalen, of het wachtwoord en de gebruiksinformatie die is gegenereerd en gedeeld in het kader van de producten en diensten die worden aangeboden door PrivateTransferAntalya of de campagne toepassingen is de verantwoordelijkheid van het individu. Als de vertrouwelijkheid van deze informatie niet is gewaarborgd, kunnen derden toegang krijgen tot uw reserveringsinformatie.

Uw gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is voor de behoeften van ons bedrijfsproces of wettelijke verplichtingen. De details van uw creditcardgegevens worden niet op onze servers opgeslagen.

EXTERNE LINKS

De PrivateTransferAntalya-website bevat verschillende links om het voor u gemakkelijker te maken om andere websites te bezoeken en maakt het mogelijk om bepaalde inhoud die door derden is voorbereid, via deze links te bekijken. Aangezien PrivateTransferAntalya geen controle heeft over de gelinkte websites, is PrivateTransferAntalya niet verantwoordelijk en wanneer u een van deze links gebruikt, zijn de privacyvoorwaarden van onze site niet geldig.

De verantwoordelijkheden die voortvloeien uit uw toegang, inhoud, gebruik en informatie die op de gelinkte websites wordt verstrekt, zijn geheel voor uw rekening. Het delen van uw persoonlijke gegevens via gelinkte websites is onderworpen aan de informatie, andere kennisgevingen en regels die zijn opgesteld door de derde partijen die de relevante website beheren en optreden als gegevensbeheerders binnen de reikwijdte van de toepasselijke wetgeving.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser door de internetwebserver op uw computer worden geplaatst. Wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht tussen uw browser en de server, herkent de site u door middel van cookies. Het doel van het gebruik van cookies is het gemak van de gebruiker die de website bezoekt.

Er zijn vier soorten cookies, afhankelijk van het beoogde gebruik: sessiecookies, prestatiecookies, functionele cookies en advertenties en cookies van derden. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in de browser van de gebruiker worden bewaard totdat deze de PrivateTransferAntalya-website verlaat. Andere cookies zijn cookies die in de browser van de gebruiker blijven, tenzij ze door de gebruiker worden verwijderd. De levensduur van cookies varieert afhankelijk van de browserinstellingen die door de gebruiker zijn gemaakt.

PrivateTransferAntalya gebruikt sessiecookies, prestatiecookies, functionele cookies en advertenties en cookies van derden op haar website.

a. Sessiecookies:dit soort cookies zijn nodig om de PrivateTransferAntalya-website goed te laten functioneren. Deze cookies maken het mogelijk om de website te bezoeken en te profiteren van de functies ervan. Sessiecookies worden gebruikt om informatie tussen pagina's op de website over te dragen en om de noodzaak van het opnieuw invoeren van de informatie te elimineren.

b. Prestatiecookies:via deze cookies wordt informatie verzameld over de frequentie van bezoeken aan de pagina's, de eventuele relevante foutmeldingen, de tijd die op de pagina's wordt doorgebracht en de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Door middel van deze informatie wordt ervoor gezorgd dat de prestaties van de website worden verhoogd.

c. Functionele cookies:Met deze cookies worden de opties onthouden die de gebruiker op de site heeft gemaakt (bijvoorbeeld de geselecteerde stad, vluchtdatum) en zo de gebruiker gemak bieden. Deze cookies bieden gebruikers geavanceerde internetfuncties.

d. Advertenties en cookies van derden:cookies van externe leveranciers worden gebruikt voor het gebruik van sommige functies op de PrivateTransferAntalya-website (bijvoorbeeld cookies die zijn gemaakt door tools voor het delen van sociale media op overdrachtspunten en promotiepagina's). Er zijn ook cookies van bedrijven die advertenties op de website bijhouden.

Over het algemeen zijn internetbrowsers vooraf gedefinieerd om cookies automatisch te accepteren. Browsers kunnen worden ingesteld om cookies te blokkeren of om de gebruiker te waarschuwen wanneer cookies naar het apparaat worden verzonden. Aangezien het beheer van cookies verschilt van browser tot browser, kunt u het helpmenu van de browser raadplegen voor gedetailleerde informatie. Voor details over het verwijderen of blokkeren van cookies en algemene informatie over cookies, kunt u informatie krijgen van https://kvkk.gov.tr/.

We raden u aan de Privacyregels van PrivateTransferAntalya te bekijken telkens wanneer u de website PrivateTransferAntalya.com bezoekt en onze mobiele applicaties gebruikt. Omdat door het gebruik van onze website of mobiele applicaties, wordt aangenomen dat u de laatste versie van de PrivateTransferAntalya Privacyregels, inclusief de gewijzigde voorwaarden, hebt gelezen en geaccepteerd. Door de producten of diensten die door PrivateTransferAntalya worden aangeboden via een verkoopkanaal te kopen of te gebruiken, wordt er bovendien van uitgegaan dat u de zaken hebt geaccepteerd die zijn gespecificeerd in de Privacyregels van PrivateTransferAntalya die van toepassing zijn op de datum van de transactie. Elk geschil met betrekking tot het Privacybeleid van PrivateTransferAntalya is onderworpen aan de wetten van de Republiek Turkije en de rechtbanken en handhavingsbureaus van Antalya zijn bevoegd om geschillen op te lossen.

Deze informatie is oorspronkelijk in het Turks en valt onder de Turkse wet. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele misverstanden of betekenisveranderingen als gevolg van vertaling in andere talen.

Alleen de originele tekst in de officiële taal blijft nauwkeurige gegevens.