İntegrity Policy

INTEGRITETSPOLICY

Webbplats:https://www.privatetransferantalya.com/

Besökare:Den person som besöker webbplatsen.

Tjänster:Tjänsten som tillhandahålls av webbplatsen.

Som PrivateTransferAntalya.com respekterar vi dina integritetsrättigheter och strävar efter att säkerställa detta under din tid på vår webbplats. Definitioner relaterade till säkerheten för din personliga information förklaras nedan och presenteras för din information. Om du har några frågor om avtalet, tveka inte att skicka ett e-postmeddelande till infoprivatetransferantalya.com. Som PrivateTransferAntalya.com är integriteten för våra besökare en av våra prioriteringar.

DATAINSAMLING

PrivateTransferAntalya agerar som personuppgiftsansvarig i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter nr 6698 och annan tillämplig lagstiftning. I detta sammanhang registreras dina personuppgifter av PrivateTransferAntalya eller på uppdrag av PrivateTransferAntalya som personuppgiftsansvarig, i enlighet med de villkor som anges här, uppdateras och lagras närhelst det finns skäl som kräver behandling, delas med tredje part hemma och utomlands, och behandlas med andra metoder som anges i lagen.

PrivateTransferAntalya, inom ramen för dina personuppgifter, baserat på ditt uttryckliga samtycke eller där det är tillåtet av relevanta lagbestämmelser:

Ditt namn, efternamn, yrke, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress och annan kontaktinformation,

1. Din identitet och passinformation,

2. Din biljett- och flygbokningsinformation (HES-koden som du kommer att informera i detta sammanhang),

3. Din information om fakturerings- och betalningsinstrument,

4. Din produktbeställning och användningsinformation,

5. Din information om dina personliga intressen,

6. Den information du har förmedlat till våra anställda inom ramen för dina förfrågningar och klagomål angående produkter och tjänster,

7. Din information om din användning av vår webbplats, mobilapplikationer och andra kommunikations- och servicekanaler,

8. Det kan samla in dina preferenser för produkter eller tjänster eller din tidigare erfarenhet.

PrivateTransferAntalya, i enlighet med ditt uttryckliga samtycke eller där det är tillåtet av relevanta lagar, dina personuppgifter:

a) För att göra dina boknings-, biljett-, ytterligare produkt- och tjänstköp och för att hantera ditt fordonsöverföringskonto,

b) bättre tillgodose dina resebehov,

c) För att förse dig med privata överföringar och tjänster,

d) Genom att skapa en databas, utföra listning, rapportering, verifiering, analys och utvärderingar, producera statistisk information, skapa en strategi för gästupplevelsen, utföra användarprofilering, singularisering, databerikande aktiviteter och, om nödvändigt, följa konfidentialitetsvillkoren, de överförs till tredje part som är experter på branschen att dela med

e) För att analysera hur du använder vår webbplats, mobilapplikationer och andra kommunikations- och försäljningskanaler och för att göra våra kommunikationskanaler specifika för dig för att kunna betjäna dig bättre,

f) Att undersöka och utveckla våra produkter och tjänster och dina personliga val angående dem,

g) För att kontakta dig via de kommunikationskanaler du har delat med oss, direkt i marknadsundersökningssyfte eller genom de tjänsteleverantörer från vilka tjänsten erhålls för detta ändamål,

h) För att introducera våra tjänster eller relaterade produkter för dig, för att upprätthålla reklam för kommersiell kommunikation om nya produkter, speciella flygerbjudanden och annan information som du tror att du kommer att finna intressant,

i) Att resa landvägen, inklusive att säkerställa din säkerhet och säkerhet under överföringstjänsten, skydda liv och egendom för PrivateTransferAntalya, PrivateTransferAntalya-anställda, organisationer som betjänar PrivateTransferAntalya eller deras anställda eller PrivateTransferAntalyas gäster, eller att följa reglerna som anges i denna artikel. kan användas i syfte att underlätta resor för de personer som ska resa eller göra en säkerhets- och riskbedömning, uppfylla de rättsliga skyldigheterna eller begäran från de auktoriserade administrativa institutionerna.

PrivateTransferAntalya kan, baserat på ditt uttryckliga samtycke eller i fall som tillåts av relevanta lagbestämmelser, samla in dina personuppgifter i landet och utomlands för de ändamål som anges här:

a) med affärspartners,

b) Med sina anställda, koncernbolag, tjänsteleverantörer, auktoriserade ombud som utför dina transaktioner och andra överföringsföretag inom ramen för flygsamarbeten och partnerskap,

c) I enlighet med reglerna för vägtransport, med auktoriserade administrativa institutioner i landet och utomlands, och med andra relevanta personer och organisationer i enlighet med rättsliga skyldigheter,

d) Den kan dela den med de relevanta administrativa myndigheterna i syfte att säkerställa allmänhetens säkerhet och resesäkerhet och uppfylla de skyldigheter som följer av gällande lagbestämmelser i de länder där resor görs.

PrivateTransferAntalya kan samla in dina personuppgifter via PrivateTransferAntalya-webbplatsen, PrivateTransferAntalya-mobilapplikationer, PrivateTransferAntalya Call Center, försäljningskontor, resebyråer som är auktoriserade att sälja PrivateTransferAntalya-produkter och -tjänster och försäljningskanaler som fungerar över internet och kan lagra dem så länge det är nödvändigt för ändamålen specificeras här.

Genom att alltid kontakta vårt företag:

1. Lär dig om dina personuppgifter behandlas,

2. Om dina personuppgifter har behandlats, begär information om detta,

3. Lär dig syftet med att behandla dina personuppgifter och om de används på lämpligt sätt för dess syfte,

4. Att känna till de tredje parter till vilka dina personuppgifter överförs i landet och utomlands och lära sig de tekniska och administrativa åtgärder som tillämpas för dataöverföring utomlands,

5. Begär rättelse av dina personuppgifter i fall av ofullständig eller felaktig behandling,

6. Begär radering eller anonymisering av dina personuppgifter, förutsatt att skälen som kräver behandling av dina personuppgifter har försvunnit,

7. Begär underrättelse om transaktionerna i paragraferna (5) och (6) till de tredje parter till vilka dina personuppgifter har överförts,

8. Du har rätt att invända mot ett resultat mot dig genom att analysera dina personuppgifter exklusivt genom automatiska system. Detta

Dina förfrågningar skriftligen och undertecknade på uppdrag av personuppgiftsskyddschefen teomanpaşa mah. 2205 St. Du kan skicka det till vår adress 53/7 kepez / antalya eller via kommunikationssektionen på privattransferantalya-webbplatsen eller andra applikationskanaler som anges här.

Genom att använda privatetransferantalya-webbplatsen, privatetransferantalya-mobilapplikationer och andra transferpax-kommunikationskanaler, eller genom att köpa eller använda de produkter eller tjänster som erbjuds av privatetransferantalya via valfri försäljningskanal, accepterar du de frågor som anges i privattransferantalyas integritetsregler och ger privatetransferantalya tillstånd för de angivna frågorna här.

När du gör en transaktion med Privatetransferantalya på uppdrag av en annan passagerare eller tjänstanvändare, kan privatetransferantalya behandla de personuppgifter som du har delat på uppdrag av både dig och den person för vars räkning du handlar. I det här fallet kan privatetransferantalya direkt kontakta passageraren på vars vägnar du har att göra med angående resan.

KOMMERSIELLA ELEKTRONISKA MEDDELANDEN

När det gäller kommersiella elektroniska meddelanden, marknadsföring av produkter och tjänster som erbjuds av PrivateTransferAntalya och PrivateTransferAntalya affärspartners, nya produkter och tjänster, speciella överföringserbjudanden, information om din resa, genom din kontaktinformation, i PrivateTransferAntalya medlemsregistrering och alla andra kanaler för PrivateTransferAntalya, inom ram för de kommunikationstillstånd du har gett. Du samtycker till att ta emot kommersiell elektronisk kommunikation om annan information som är relevant eller som PrivateTransferAntalya anser vara av intresse för dig. I detta sammanhang ger PrivateTransferAntalya dig alternativen i de meddelanden som skickas till dig, på din begäran att stoppa överföringen av nämnda meddelanden över några eller alla kommunikationskanaler.

INFORMATION OM ÄNDRING

Om du anser att PrivateTransferAntalya har felaktig eller ofullständig information om dig, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. PrivateTransferAntalya kommer att korrigera all information som upptäcks vara felaktig.

Som PrivateTransferAntalya-medlem, om du vill komma åt eller ändra dina data i PrivateTransferAntalya, kan du göra det från sidan "MIN BOKNING" på TransferPax-medlemskapsfliken på PrivateTransferAntalya-webbplatsen eller PrivateTransferAntalya Mobile Applications.

SÄKERHET

PrivateTransferAntalya lägger vikt vid att skydda din informations integritet. Våra formulär där du skickar in data skyddas av 128 Bit SSL (Secure Sockets Layer), som är en krypterad kommunikationskanal under överföring. När nämnda information når PrivateTransferAntalya är denna information skyddad i enlighet med våra säkerhets- och integritetsstandarder. För att dra nytta av SSL måste din webbläsare stödja SSL och SSL-alternativen i din webbläsare måste vara aktiverade.

Varje PrivateTransferAntalya-medlem har ett användarnamn och lösenord som han själv bestämmer. "Användarnamn" är unikt för medlemmen och samma användarnamn kan inte ges till två olika medlemmar. "Lösenordet" är endast känt för användaren. Användaren kan ändra sitt lösenord när som helst. Valet och skyddet av lösenordet är användarens ansvar. PrivateTransferAntalya ansvarar inte för eventuella problem som uppstår vid användning av lösenord.

På samma sätt, konfidentiell hålla reservationskoden (PNR) speciellt arrangerad för dig angående de reservationer du har gjort via olika kommunikations- och försäljningskanaler, eller lösenordet och användningsinformationen som genereras och delas inom ramen för de produkter och tjänster som erbjuds av PrivateTransferAntalya eller kampanjen ansökningar är individens ansvar. Om sekretessen för denna information inte säkerställs kan tredje part komma åt din bokningsinformation.

Dina uppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för behoven i vår affärsprocess eller juridiska skyldigheter. Informationen om din kreditkortsinformation lagras inte på våra servrar.

EXTERNA LÄNKAR

Webbplatsen PrivateTransferAntalya innehåller olika länkar för att göra det enklare för dig att besöka andra webbplatser och tillåter att visst innehåll som utarbetats av tredje part kan ses via dessa länkar. Eftersom PrivateTransferAntalya inte har någon kontroll över de länkade webbplatserna, kommer PrivateTransferAntalya inte att vara ansvarig, och när du använder någon av dessa länkar kommer integritetsvillkoren för vår webbplats att vara giltiga.

Ansvaret som härrör från din åtkomst, innehåll, användning och information som tillhandahålls på de länkade webbplatserna kommer att vara helt och hållet ditt. All delning av dina personuppgifter via länkade webbplatser är föremål för informationen, andra meddelanden och regler som fastställs av tredje parter som driver den relevanta webbplatsen och fungerar som personuppgiftsansvariga inom ramen för tillämplig lagstiftning.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies är små datafiler som placeras på din dator via din webbläsare av internetwebbservern. När en anslutning upprättas mellan din webbläsare och servern känner webbplatsen igen dig genom cookies. Syftet med att använda cookies är att ge användaren bekvämlighet för användaren som besöker webbplatsen.

Det finns fyra typer av cookies beroende på deras avsedda användning: Sessionscookies, Prestandacookies, Funktionella cookies och reklam och tredjepartscookies. Sessionscookies är tillfälliga cookies som sparas i användarens webbläsare tills de lämnar PrivateTransferAntalya-webbplatsen. Andra cookies är de som finns kvar i användarens webbläsare om de inte raderas av användaren. Livslängden för cookies varierar beroende på webbläsarinställningarna som gjorts av användaren.

PrivateTransferAntalya använder sessionscookies, prestandacookies, funktionella cookies och reklam- och tredjepartscookies på sin webbplats.

a. Sessionscookies:Dessa typer av cookies är nödvändiga för att PrivateTransferAntalya-webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies gör att webbplatsen kan besökas och dra nytta av dess funktioner. Sessionscookies används för att föra information mellan sidor på webbplatsen och för att eliminera behovet av att återinföra informationen.

b. Prestandacookies:Genom dessa cookies samlas information om besöksfrekvensen på sidorna, eventuella relevanta felmeddelanden, tiden som spenderas på sidorna och hur användaren använder webbplatsen. Med hjälp av denna information säkerställs att webbplatsens prestanda höjs.

c. Funktionella cookies:Med dessa cookies kommer de alternativ som användaren har gjort på webbplatsen (till exempel vald stad, flygdatum) att komma ihåg, vilket ger användaren bekvämlighet. Dessa cookies ger användarna avancerade internetfunktioner.

d. Reklam och tredjepartscookies:Cookies som tillhör tredje parts leverantörer används för användning av vissa funktioner på PrivateTransferAntalya-webbplatsen (till exempel cookies skapade av verktyg för delning av sociala medier på överföringspunkter och kampanjsidor). Det finns även cookies från företag som spårar annonser på webbplatsen.

I allmänhet är webbläsare fördefinierade för att automatiskt acceptera cookies. Webbläsare kan ställas in för att blockera cookies eller för att varna användaren när cookies skickas till enheten. Eftersom hanteringen av cookies skiljer sig från webbläsare till webbläsare kan du hänvisa till webbläsarens hjälpmeny för detaljerad information. För detaljer om radering eller blockering av cookies och allmän information om cookies kan du få information från https://kvkk.gov.tr/.

Vi rekommenderar att du tittar på PrivateTransferAntalyas sekretessregler varje gång du besöker webbplatsen PrivateTransferAntalya.com och använder våra mobilapplikationer. Eftersom genom att använda vår webbplats eller mobilapplikationer, kommer det att antas att du har läst och accepterat den senaste versionen av PrivateTransferAntalyas integritetsregler, inklusive de ändrade villkoren. Dessutom, genom att köpa eller använda de produkter eller tjänster som erbjuds av PrivateTransferAntalya via valfri försäljningskanal, kommer det att antas att du har accepterat de frågor som specificeras i PrivateTransferAntalyas sekretessregler som gäller vid transaktionsdatumet. Varje tvist angående PrivateTransferAntalyas integritetspolicy är föremål för lagarna i Republiken Turkiet och Antalyas domstolar och tillsynsmyndigheter har behörighet att lösa tvister.

Denna information är ursprungligen på turkiska och är turkisk lag. Eventuella missförstånd eller förändringar i betydelse till följd av översättning till andra språk kommer inte att beaktas.

Endast originaltexten på det officiella språket förblir korrekta uppgifter.