Under överföringen

Var kommer du att vänta på mig på mitt hotell/adress?

Om du ska till flygplatsen från ett hotell, vänligen vänta i receptionen (lobbyn). Om du hämtas från en lägenhet eller ditt hem, vänligen vänta utanför vid din huvuddörr. Föraren letar efter dig där.