Under överföringen

Kommer jag att dela fordonet med andra passagerare?

För privata överföringar kommer du och din grupp att vara de enda passagerarna i fordonet.