Under överföringen

Finns det en extra kostnad för ett begärt stopp på vägen till slutdestinationen?

Ja, en i genomsnitt €10,00 extra avgift för stopp på vägen till slutdestinationen gäller.