Under överföringen

Finns det en extra avgift för oplanerad avlämning av flera passagerare på olika platser på vägen till slutdestinationen?

Ja, för avlämning av flera passagerare tillkommer en extraavgift på 20,00 € för varje avlämning av passagerare på väg till slutdestination.