Ändring och avbokning

Vad händer om mitt flyg ställs in?

Kontakta oss så snart som möjligt, vi kommer att övervaka flygningen och som ett resultat kommer vi inte att skicka någon förare till dig. Din överföringsorder kommer att läggas på HOLD , under vilken du kan boka om din överföring utan extra kostnad.