Under overføringen

Er det en ekstra kostnad for et forespurt stopp på vei til endelig destinasjon?

Ja, en gjennomsnittlig ekstraavgift på € 10,00 for stopp på rute til endelig destinasjon gjelder.