Foreta en bestilling

Hva er en privat overføring?

En privat transport er der vi transporterer deg som individuell passasjer uten å måtte dele bil med noen andre. Når du ankommer flyplassen trenger du ikke vente på andre passasjerer. Sjåføren vil vente på deg med en navnetavle som tydelig viser navnet ditt og deretter frakte deg til adressen du har spesifisert. Eventuelle tilleggstjenester vises i bekreftelsesdokumentet du fikk ved bestilling av tjenesten.