Foretage en reservation

Hvilken type køretøjer bruges til overførslerne?

Alle vores overførsler involverer brug af biler eller minibusser, alt efter hvilken type overførsel, der kræves. Alle køretøjer har aircondition.